آپلود عکس شورای شهر در تراز آمار - شاهین شهر نیوز


شاهین شهر نیوز
بروز ترین سایت خبری شاهین شهر Shahin Shahr news
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: شاهین شهر نیوز - ۱۳٩۱/٢/٢٢

شورای شهر در تراز آمار


توجه روز افزون به امر برنامه ریزی و لزوم توجه به چالش های پیش روی، از ضرورت های اصلی جوامع امروزی است. به گونه ای که در نظر نگرفتن آن رو به رو شدن با آینده را با درصد بالایی از عدم اطمینان همراه می سازد... شهر بعنوان سیستمی پویا وباز ، همواره نیازمند بکارگیری شیوه های علمی ، کارآمد وجدید در راستای حل مشکلات .....

 

و نیل به  توسعه پایدار با اتکاء به شناخت کامل از وضع موجود است.

یکی از جدیدترین شیوه ها ،استفاده از رویکرد راهبرد شهری و بکارگیری چارچوب مفهومی وروش شناسی منبعث از رویکرد راهبردی در حوزه توسعه شهر است.


با نگاهی به عملکرد شورای سوم در قالب مفاهیم آماری متوجه می شویم که این نهاد با چه تلاشی سعی کرده تمامی مسایل شاهین شهر را مدنظر قراردهد و با تصویب لوایح ونظارت دقیق بر بازخورد هر برنامه ، توسعه جامعه نگر شهری را رقم بزند. برگزاری قریب به 431 نشست در طول پایداری شورای سوم که 2200 مصوبه در پی داشت و توزیع آن در فعالیت های فرهنگی – مذهبی – عمرانی- خدماتی – اقتصادی و ورزشی ،نشانگر وسعت نظر اعضای این دوره از شوراست از طرفی از یاد نباید برد اجرایی شدن 95 درصدی این مصوبات در طی سالهای گذشته چهره جدیدی به وضعیت شهرمان داده است. وضعیتی که حاصل و دسترنج همه مسئولان و  کارکنان نهادها و مخصوصاً شهرداری شاهین شهر بعنوان عامل اساسی توسعه شهر بوده است.

 طرفه آنکه ، حدیث پیشرفت وتعالی شاهین شهر مرهون روندی 13 ساله است که از دوره اول شورای شهر تا امروز که سومین دوره آن در حال انجام وظیفه است شکل گرفته است. بعقیده کارشناسانی که بر چگونگی پیشرفت و توسعه شاهین شهر نظارت دارند ، شورای اسلامی شهر در طول سه دوره گذشته با شناخت و وضعیت سنجی مناسب وتعیین اهداف و روش های اعمال آن توانست بهترین و مناسبترین وضعیت ممکن را برای کارگزاران در شهرداری فراهم نماید بطوریکه انتخاب این شورا در چند دوره بعنوان (شورای شاخص) از سر صدق و منطق با واقعیت های عینی است.

 این کارشناسان معتقدند مهمترین امتیاز در توفیق شورای اسلامی شاهین شهر آن بوده که علیرغم تفرق عقاید اعضاء که غالباً در مسائل اجتماعی – اقتصادی صاحب نظر بوده اند ،اما توانسته اند در قامت یک مسئول توسعه گر در تصویب 5149 طرح پیشنهادی ظرف فعالیت سه دوره به توافق برسند و زمینه تغییر وضعیت و بهسازی شهر را تفاهم نمایند.

به گفته حیدر علی عارفیان ، رئیس حال حاضر شورای سوم ، نایل شدن به این توفیق وجوه دیگری نیز داشته است... به گفته وی : اعتمادمدیران بالادست در شهرستان واستان و همیاری آنان در طول 13 ساله حیات شورای اسلامی شاهین شهر از نکات موثری است که نمی توان به آسانی از آن گذشت. وی بعنوان مثال به همکاری و  تعاملات فرماندار فعلی اشاره و می گوید: به انصاف باید گفت که جناب آقای هادیزاده و اصولاً ارکان فرمانداری در همه زمینه ها این شورا را مورد ملاطفت قرار داده و می دهد. وی افزود : علاوه بر همکاریهای اداری که شامل شورای شاهین شهر شد ، نمی توان از عنایات ویژه نمایند محترم ولی فقیه وامام جمعه شاهین شهر نام نبرد ، چرا که این عالم وارسته همواره سایه عنایت اش را بر سرشورای شهر مستدام داشته و ما را از راهنمایی های مشوقانه دریغ ننمود.

بهرحال و گذشته از این اظهار نظرها ، آمار زبان خود را دارند وکیفیت اثرگذاری شورای شهر وسایر مسئولان را در قامت دیگری ابراز می دارند ، قامتی که تصویر روشن تری از عملکرد این شورا پیش چشم می آورد ... لطفاً خودتان ببینید:

                 

 

                    

                     

 

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :