آپلود عکس فعالیت های فرهنگسرای شهریار - شاهین شهر نیوز


شاهین شهر نیوز
بروز ترین سایت خبری شاهین شهر Shahin Shahr news
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: شاهین شهر نیوز - ۱۳٩۱/۱/۱٠

فعالیت های فرهنگسرای شهریار

 

 

خانم مردانی ، مدیر فرهنگسرای شهریار عملکرد 8 ماهه این مرکز را به شرح زیر اعلام نمود :[....]


1)کارگاه تغذی                                                                     26/5/90

2)کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                                  28/5/90

3) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                                   4/6/90

4) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                                 11/6/90

5)کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                                  18/6/90           

6)کارگاه روان شناسی شادی                                                 20/6/90

7)کارگاه آموزشی بهداشت خانواده                                           21/6/90

8) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                                 25/6/90

9)کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                                   1/7/90

10)مسابقه دارت ویژه بانوان                                                      7/7/90

11)گرامی داشت روز جهانی ناشنوایان                                         8/7/90

12)کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                                  8/7/90

13)کارگاه آموزش مهارتهای زندگی درخانواده                                10/7/90

14) همایش دوچرخه سواری                                                    15/7/90

15)جشن بچه های محله                                                       16/7/90

16) کارگاه آموزش مهارتهای زندگی درخانواده                               17/7/90

17 ) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                              22/7/90   

18) کارگاه آموزشی بهداشت خانواده                                        23/7/90

19) کارگاه آموزش مهارتهای زندگی درخانواده                              24/7/90

20)مسابقه مار وپله                                                         24و25/7/90

21) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                               29/7/90                                                                                   

22) کارگاه آموزش مهارتهای زندگی درخانواده                                1/8/90

23) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                                6/8/90

24) کارگاه آموزش مهارتهای زندگی درخانواده                                8/8/90

25) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                              13/8/90

26) کارگاه آموزش مهارتهای زندگی درخانواده                              15/8/90

27)(قصه ها را نقاشی بکشید-قرآن بخوانید جایزه بگیرید)            18و19/8/90

28)برگزاری نمایشگاه کتاب                                                18و19/8/90          

29) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                              20/8/90

30)کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                              27/8/ 90                             

31) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                               4/9/90                                            

 32) کارگاه شیوه های فرزند پروری                                           6/9/90

33) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                             11/9/90                                               

34) کارگاه شیوه های فرزند پروری                                          13/9/90

35) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                             18/9/90   

36) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                             25/9/90              

37) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                             2/10/90

38) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                             9/10/90          

39) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                           16/10/90     

 40) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                          23/10/90         

41)کودکان حسینی                                                          23/10/90

42) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                           30/10/90     

43) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                             7/11/90                                                               

44) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                           14/11/90                                  

45) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                           21/11/90

46) کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                           28/11/90 

47) گفتمان کودکانه(مذهبی)                                              28/11/90

48) گفتمان کودکانه(اخلاق حسنه)                                        4/12/90

49)  کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                           5/12/90

50) گفتمان کودکانه(احکام)                                                11/12/90

51)  کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                         12/12/90 

52) گفتمان کودکانه(آداب اجتماعی)                                     18/12/90   

53)  کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                         19/12/90

54) گفتمان کودکانه(احترام به پدر ومادر)                                25/12/90                                                            

55)  کارگاه خلاقیت وقرآن بخوانید جایزه بگیرید                         26/12/90

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :