لطفاً توجه کنید !!

می گویند حال درختان شهر چندان مساعد نیست . می گویند کم آبی پدرشان را در آورده و سقایی شبانه روزی عوامل فضای سبز که می کوشند قطره آبی به لب تشنه گلبرگها بیاورند چندان افاقه نمی کند . می گویند این روزها ، غالب اوقات آقای شهردار در بوستانهای شهر سپری می شود بلکه راهی برای تقابل .....با خشکسالی مزمن شهر بیابد و نگذارد سایه ای از سر شهروندان کم شود .

می گویند این کم آبی آنقدر شورای شهر را نگران کرده که زیر بار هزینه میلیاردی راه اندازی سیستم پساب رفته اند تا بلکه با هر ضرب و زوری که شده نگذارند حتی یک درخت خشک بماند .

خلاصه در چنین شرایطی که تحمل اش هر روز سخت و  سخت تر می شود و درست در گوشه ای از میدان فاطمیه که به سبزینه هایش معروف است ، بعضی هادارند درختان محصور در ضلع غربی میدان را می خشکانند و درختان 40 ساله مثمرش را زیر تیغ آفتاب تابستانی بی رمق می کنند .

عده ای می گویند می خواهند با خشکاندن این مجموعه ، زمین اش را بایر کنند و مقدمات ساخت و ساز تجاری در آن را دایر  .

بعضی دیگر می گویند انشاء الله گربه است (!!) و فقط موضوع به حواس پرتی بعضی حضرات موکول است . غرض و مرضی ندارند .

 

بهرحال چه بهتر که مسئولان دلسوز شهر سری به این محل بزنند و علت خشک شدن درختان را ازمتولی اش استفسار نمایند و تا دیرتر نشده به نجات الباقی این درختان بپردازند.

 

باری ... تیغ کشی به ریه های شهر حتماً جایز نیست آنهم در چنین شرایطی.....

عکس مرتبط :

نقل از سازمان رفاهی تفریحی

/ 0 نظر / 20 بازدید