آقای شهردار !! الصدق راس الدین

بهمن اورانی - خبرنگار


اواخر فروردین امسال آقای هادی زاده فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه گفت : بازداشتگاه یا همان زندان شاهین شهر در مکان مناسبی ساخته نشده و تلاش خواهیم کرد آنرا از حریم شهر خارج کنیم. ما هم نوشتیم که هنگام ساخت این زندان خواستیم بنویسیم ، اما فرماندار وقت شهرستان گفت ننویسید ! نوشتیم که زمین زندان در واقع محل فضای سبز مجتمع های مسکونی خوارزمی بود که شهردار شاهین شهر طی توافقی آن را در اختیار اداره ی کل زندانهای اصفهان قرار داد!! و نوشتیم که محله ی خوارزمی نیازمند فرهنگ سراست نه زندان .  اما شهردار شاهین شهر در جمع اعضای شورای شهر گفت: این مطلب کذب است و خبرنگار قصد تضعیف مدیریت شهر را دارد!! بیش از یکماه پس از انتشار این خبر مدیر کل زندان های اصفهان طی گزارشی که تصویر آن اخیرا از سوی شورای شهر در اختیار ما قرار گرفت ، دستور تعطیلی این زندان را صادر می کند. صرف نظر از اینکه پیگیری های مجدانه ی آقای هادیزاده منجر به تعطیلی بازداشتگاه شد ، صرف نظر از اینکه آن خبر تا چه میزان در این تصمیم اثر گذاشته ، صرف نظر از اینکه مقدمه گزارش مدیرکل بر صحت اخبار منتشره در خصوص وضعیت این زمین تاکید دارد و باز صرف نظر از اینکه آن روز بر سر این خبر چه بر سر خبرنگار آمد... دیروز پیامکی برای آقای ناصر نفری شهردار شاهین شهر فرستادم و در آن نوشتم : آقای شهردار ! الصدق راس الدین ،نمی دانم دریافت کرد یا نه ! ؟گوشی من که ارسال پیامک را تایید نکرد.

نقل از صبح میمه

/ 1 نظر / 26 بازدید
خدمت

زمان ساخت این زندان جمعی از اهالی خوارزمی اعتراض قانونی خود را نسبت به ساخت زندان اعلا م کردند اما نه تنها توجهی نشد بلکه به جز یک عضو شورای شهر (خانم رستمی) بقیه احداث زندان را تایید کردند گواه این حرف خبر 28 فروردین 90 خبرگزاری ایسنا است که می توانید با عنوان ( فرماندار شاهین شهر ، بازداشتگاه از حریم شهر خارج می شود ) روی گوگل ببینید .