برگزاري كلاس آموزشي مديريت مصرف بهينه اب جهت پرسنل اداره برق شاهين شهر

توسط آقاي مهندس نيك اختر معاونت بهربرداري آبفا شاهين شهر وميمه اولين كار گاه آموزشي مديريت مصرف بهينه اب در سالن جلسات اداره برق شاهين شهر برگزار گرديد در اين كلاس ايشان با ارائه برنامه پاور پند گزارشي از وضعيت ذخاير ابي كشور واستان وميزان مصرف سرانه منطقه و.... رابرا ي حاضرين تشريح نمودلازم بذكراست با توجه به كاهش نزولات اسماني در سالهاي اخير ولزوم فرهنگ سازي وبسيج همگاني جهت مديريت مصرف وهمچنين آموزش وآشنائي هر چه بيشتر اقشار مختلف مردم ابفا شاهين شهر اقدام به برگزاري كارگاههاي اموزش جهت ادارات منطقه نموده است.

/ 0 نظر / 26 بازدید