گلدیس اولین مقصد جشن شهروندی در سال 94

گلدیس اولین مقصد جشن شهروندی در سال 94


اولین جشن شهروندی سال جاری با موضوع فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع خوارزمی گلدیس برگزار شد.

این برنامه از سوی فرهنگسرای شهروند برنامه ریزی شده بود و شامل بخش های مختلف نمایش تئاتر ، اجرای موسیقی و برگزاری مسابقه با موضوع برنامه برای رده های سنی مختلف بود.
ایزدی کارشناس علوم اجتماعی دقایقی را به تشریح قوائد آپارتمان نشینی و مرور قوانین مربوط به آن پرداخت.
ساکنان مجتمع خوارزمی محله گلدیس از این جشن استقبال کردند.

منبع: سایت سازمان رفاهی تفریحی شاهین شهر

/ 0 نظر / 38 بازدید