آغاز طرح شهر بدون مانع و مناسب سازی در 7 شهر کشور

وی تاکید کرد: این طرح با توجه به مصوبات ستاد مناسب سازی کشور اجرایی می شود و در همین راستا کمیته ای نیز متشکل از دستگاههای ذیربط مانند استانداری ، فرمانداری، نظام مهندسی ، شهرداری و ... برای طراحی و اجرا تشکیل شده است.

دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی سازمان بهزیستی گفت: در مرحله اول شهرستانها از جهت فضاهای موجود پایش می شود و در مرحله بعد در یک بازده زمانی به سمت مناسب سازی فضاها حرکت خواهیم کرد.

امیرانی ادامه داد: این طرح یکی از راهکارهای ارتقاء کیفیت زندگی برای تمامی افراد جامعه به ویژه افراد دارای معلولیت است تااین افراد بتوانند همانند مردم عادی در شهرها تردد کنند.

به گفته وی، براساس ابلاغیه ای که برای تمامی استانها ارسال شده است استانها یک و یا دو شهر خود را که از نظر زیرساختی آمادگی مناسب سازی و بازسازی را داشته به ستاد معرفی کردند.

وی اظهار داشت: فضای ساختمانهای دولتی، پیاده روها، دستگاههای عابر بانک و... مناسب سازی می شوند و همچنین برای اینکه کار به سرعت پیش رود فضاها به چند بخش که قابل مناسب سازی هستند نیز تقسیم شده اند که امیدواریم در آینده ای نزدیک بتوانیم استانهای دیگر را نیز تحت پوشش اجرای طرح شهر بدون مانع در آوریم.

منبع خبرگزاری مهر 2126370

/ 0 نظر / 40 بازدید