حدادعادل دلسوزتر و برای ریاست مجلس نهم مناسبتر است

حسین‌ علی حاجی‌ دلیگانی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس گفت: حل مشکل تورم و مشکلات اقتصادی مردم باید از اولویتهای کاری مجلس نهم بوده و در این دوره از مجلس حمایت از تولید ملی و رفع مشکل اشتغال باید از اولویتهای بعدی باشد.

وی با اشاره به ویژگیهای رئیس و هیأت رئیسه مجلس نهم اظهار داشت: رئیس و هیأت رئیسه مجلس نهم باید از بین کسانی انتخاب شوند که جزء ساکتین فتنه سال 88 نبوده و بتوانند با مدیریت صحیح و سازنده و با تدبیر مشکلات کشور را از طریق تعامل با سایر قوا به بهترین نحو برطرف کنند.

حاجی در ادامه تصریح کرد: مجلس هشتم امید را از مردم گرفت و در آنها به نحوی اثر گذاشت که مردم در انتخابات مجلس نهم در رأی که به نمایندگان دوره هشتم مجلس داده بودند تجدیدنظر کردند و تغییر 200 نماینده از نارضایتی مردم از عملکرد نمایندگان مجلس هشتم حکایت می‌کند.

منتخب مردم شاهین‌شهر اظهار داشت: من تمام بررسیهای خود را در ارتباط با انتخاب رئیس مجلس نهم انجام داده و به این نتیجه رسیده‌ام که حداد عادل در شرایط کنونی برای ریاست مجلس نهم نسبت به سایرین اصلح است. حداد عادل کشتی مجلس را به گونه‌ای هدایت می‌کند که منافع مردم و نظام بیشتر تأمین شود.

وی در ادامه افزود: حدادعادل در جرگه کسانیست که دلسوزی بیشتری نسبت به مردم داشته و با عملکرد خود موجب آرامش بیشتر جامعه می‌شود و در عمل پیرو خط مقام معظم رهبریست.

حاجی ادامه داد: در جریان فتنه 88 حدادعادل از افرادی بود که شجاعانه در مقابل فتنه‌گران موضع‌گیری کرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید