دو اثر جدید از کاظم آل یاسین منتشر شد

کاظم آل یاسین مترجم شاهین شهری در وانفسای گرانی کاغذ وهزار دغدغه ای که امروزه در امر چاپ و نشر وجود دارد ، یک تنه دل به دریای معرفت زد و دو اثر جدید به بازار کتاب عرضه داشت.

آل یاسین در طی دو سال گذشته پنج عنوان کتاب منتشر کرده و پرکارترین مترجم این شهر است.

در مجموعه شعر (بدرود تهران) اثر عبدالوهاب البیاتی شاعر عراقی مضامین انسان گرایانه بسیاری دیده می شود که با نرمش قلم این مترجم به فارسی برگردان شده است.

بدرود

آن را گفت و در دهانش خفه شد آه

بدرود ای تهران

ای باشکوه

.

.

.

.

او را در دروازه های تهران دیدم

برای خورشید سرود می خواند در شبانگاه

 

همچنین رمان (دل شب) اثر نجیب محفوظ کتاب دیگری است که توسط کاظم آل یاسین ترجمه و چاپ شده است.

 

این آثار هم اکنون در کتابفروشی های شهر قابل ابتیاع است.

/ 0 نظر / 45 بازدید